Dansk Video Sikkerhed

Professionel Videoovervågning

Privatlivspolitik | Dansk Video Sikkerhed

Privatlivspolitik


Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dansk Videosikkerhed (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Dansk Videosikkerhed Sikkerhed & IT ApS
Olriksvej 11B
3000 Helsingør
CVR-nr: 34622671

GDPR Ansvarlig: Thomas Lund
thomas@danskvideosikkerhed.dk
Telefon 60 45 11 11

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål: Kundeadministration
Herunder fx: Oprettelse af kunde, Nedlæggelse af kunde, Fakturering af kunde, Tilbud til kunde, Opfølgning på kunde, Rådgivning i forhold til valg af produkt, Vi varetager rollen som databehandler iflg. konkrete databehandleraftaler med vores kunder.


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, og det er udelukkende B2B oplysninger som bruges:
Almindelige personoplysninger fx: Navn, adresse, email, telefonnummer, titel, Bank information.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Direkte fra dig, Online kilder f.eks. dit firmas hjemmeside, der er offentligt tilgængelige.

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i), Artikel 6.1.c (nødvendig for at Dansk Videosikkerhed kan overholde en retlig forpligtelse, der kan opstå behov for i forbindelse med indberetning til SKAT, Hvidvask mistanke eller lignende), Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for Dansk Videosikkerhed. Den legitime interesse kan være at følge op på en kundes henvendelse, der ligger fx en måned tilbage i tid. Kunden har bedt om at vi følger op, når en bestemt data er nået. Det er i kundens interesse at vi tilbyder vores hjælp i den specifikke henvendelse, da de har tilkendegivet interesse i vores ydelse)

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, I 5 år fra seneste fakturerings-bilags dato, iht. Bogføringsloven


Formål: Personaleadministration
Herunder fx: Håndtering af CV og ansøgninger, Oprettelse af medarbejder, Nedlæggelse af medarbejder, Udbetaling til medarbejder, Kontrakt til medarbejder.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, og det er udelukkende B2B oplysninger som bruges.
Almindelige personoplysninger fx: Navn, adresse, email, telefonnummer, titel, Bank information

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i), Artikel 6.1.c (nødvendig for at Dansk Videosikkerhed kan overholde en retlig forpligtelse, der kan opstå behov for i forbindelse med indberetning til SKAT, Hvidvask mistanke eller lignende)

Vi kan dele dine personoplysninger med: SKAT, Statslige myndigheder

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, I 5 år fra seneste fakturerings-bilags dato, iht. Bogføringsloven


Formål: Leverandøradministration
Herunder fx: Oprettelse af leverandør, Nedlæggelse af leverandør, Betaling af leverandør, Kontrakt med medarbejder

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, og det er udelukkende B2B oplysninger som bruges.
Almindelige personoplysninger fx: Navn, adresse, email, telefonnummer, titel, Bank information

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag: Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i), Artikel 6.1.c (nødvendig for at Dansk Videosikkerhed kan overholde en retlig forpligtelse, der kan opstå behov for i forbindelse med indberetning til SKAT, Hvidvask mistanke eller lignende

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt, I 5 år fra seneste fakturerings-bilags dato, iht. Bogføringsloven3. Pligtmæssig information

Oplysningerne navn, adresse, mail, og bank information er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så kan vi ikke indgå en kontrakt eller samarbejde.


4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. (Dansk Videosikkerhed baserer ikke samarbejde på kontrakt)

  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: kontakte: thomas@danskvideosikkerhed.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

24.05.2018